nancy guppy seattle magazine joey veltkamp seattle
Nancy Guppy gets nostalgic with Seattle-based multidisciplinary visual artist Joey Veltkamp